De kleine ruimte

De kleine ruimte in het hart
Is zo groot als het uitgestrekte universum
Hemel en aarde zijn daar
En de zon, maan en sterren
Vuur, bliksem en wind zijn daar
En alles wat nu is
En alles wat niet is

Upanishads