Inspiratie

Never Give Up

No matter what is going on
Never give up

Develop the heart
Too much energy in your country
is spent developing the mind
instead of the heart
Develop the heart

Be compassionate
not just to your friends
but to everyone
Be compassionate

Work for peace
in your heart and in the world
Work for peace

and I say again

Never give up
No matter what is happening
No matter what is going on around you

Never give up

The Dalai Lama

De zin van het leven

Men zegt dat we allemaal op zoek zijn
naar de zin van het leven.
Ik geloof niet dat we die werkelijk zoeken.
Ik geloof dat wat wij zoeken een ervaring is
van levend zijn,
zodat onze levenservaringen
op het zuiver fysieke vlak
weerklank vinden binnen ons eigen
innerlijkste wezen en werkelijkheid,
zodat we werkelijk ervaren
levend te zijn.

Joseph Campbell

Het is niet je taak liefde te zoeken

Het is niet je taak liefde te zoeken
maar wel om in jezelf alle muren te slechten
die je gebouwd hebt om haar buiten te houden.

Rumi

Kijken

Als ik met open ogen de wereld inkijk, word ik groot,
Als ik met dichte ogen de blik naar binnen richt, nog groter.

Hazrat Inayat Khan

Kom, vertel me

Kom, vertel me, leg eens uit
wat er in je omgaat.

Want anders als je ziel alleen is,
zal je ziel huilen.

Men moet de dingen naar buiten
brengen, net als de lente.

Niemand wil, dat er vanbinnen
dingen dood gaan.

Praten, terwijl we elkaar in de
ogen kijken, naar buiten brengen
zoveel we kunnen.

Zodat er binnen weer ruimte
ontstaat en nieuwe dingen geboren
kunnen worden.

Mercedes Sosa

Opnieuw beginnen

Neem je voor om
altijd weer
opnieuw te beginnen -
om een beginner te zijn.

Rainer Maria Rilke

Ervaring

Het doel van alle ervaring is de werkelijke waarde der dingen te ontdekken.

Krishnamurti

De kleine ruimte

De kleine ruimte in het hart
Is zo groot als het uitgestrekte universum
Hemel en aarde zijn daar
En de zon, maan en sterren
Vuur, bliksem en wind zijn daar
En alles wat nu is
En alles wat niet is

Upanishads

De andere mens

De werkelijkheid van de andere mens ligt niet in wat hij u openbaart,
maar in wat hij u niet openbaren kan.
Indien gij hem dus begrijpen wilt,
luister dan niet naar wat hij zegt,
maar naar wat hij niet zegt.

Kahlil Gibran

Uiterlijk en innerlijk leven

Wanneer het uiterlijk leven niet in harmonie is met het innerlijk leven,
is ons diepste wezen gewond
en de pijn daarvan openbaart zich in het uiterlijk bewustzijn op een manier,
die moeilijk te beschrijven is
en die meer weg heeft van een ongearticuleerde klacht
dan van een samenhangend verhaal.

Tagore