De zin van het leven

Men zegt dat we allemaal op zoek zijn
naar de zin van het leven.
Ik geloof niet dat we die werkelijk zoeken.
Ik geloof dat wat wij zoeken een ervaring is
van levend zijn,
zodat onze levenservaringen
op het zuiver fysieke vlak
weerklank vinden binnen ons eigen
innerlijkste wezen en werkelijkheid,
zodat we werkelijk ervaren
levend te zijn.

Joseph Campbell