Uiterlijk en innerlijk leven

Wanneer het uiterlijk leven niet in harmonie is met het innerlijk leven,
is ons diepste wezen gewond
en de pijn daarvan openbaart zich in het uiterlijk bewustzijn op een manier,
die moeilijk te beschrijven is
en die meer weg heeft van een ongearticuleerde klacht
dan van een samenhangend verhaal.

Tagore