Waarheid

Wie dé waarheid zoekt blijft praten,
wie zíjn waarheid zoekt wordt stil.

Onbekend