Zoektocht

De zoektocht van de mens om antwoord te vinden op zijn belangrijkste vraag - "waaraan moet ik mijn leven wijden?" - is niet iets vreemds of opgelegds. Het is iets wat aanwezig is in alle culturen, zelfs als ze onderling geen contact hebben. Want die zoektocht is tegelijk met de mens ontstaan en weerspiegelt de adem van de Eeuwige Geest in deze wereld.

Uit: "De hoogste gave"- Henry Drummond, Paulo Coelho