Inspiratie

Geschenk

Wanneer we zouden kunnen inzien dat alles, zelfs een tragedie, een geschenk in vermomming is, zouden we daarmee de beste manier gevonden hebben om de ziel te voeden.

Elisabeth Kübler-Ross

Verandering

Wees de verandering
die je graag in de wereld zou zien.

Ghandi

Denken

Als je denkt met je hoofd,
raak je verward.....
denken doe je met je hart.

Indiaans opperhoofd

Pijn

Je pijn is het breken van de schaal, die je inzicht omsluit.

Kahlil Gibran

Zoektocht

De zoektocht van de mens om antwoord te vinden op zijn belangrijkste vraag - "waaraan moet ik mijn leven wijden?" - is niet iets vreemds of opgelegds. Het is iets wat aanwezig is in alle culturen, zelfs als ze onderling geen contact hebben. Want die zoektocht is tegelijk met de mens ontstaan en weerspiegelt de adem van de Eeuwige Geest in deze wereld.

Uit: "De hoogste gave"- Henry Drummond, Paulo Coelho

Het leven is niet een probleem

Het leven is niet een probleem,

dat opgelost hoeft te worden,

maar een geheim,

dat geleefd moet worden.Thomas Merton

Het is wat het is

Het is onzin zegt het verstand.
Het is wat het is zegt de liefde.

Het is ongeluk zegt de berekening.
Het is niets als pijn zegt de angst.
Het is uitzichtloos zegt het inzicht.
Het is wat het is zegt de liefde.

Het is belachelijk zegt de trots.
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid.
Het is onmogelijk zegt de ervaring.

Het is wat het is zegt de liefde.

Erich Fried

Vragen

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart

en probeer je vragen met liefde te bezien,

als kamers die gesloten zijn

of als boeken in een volslagen vreemde taal.

Zoek nog niet naar antwoorden.

Die kunnen je nog niet gegeven worden,

omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.

En het gaat erom alles 'te leven'.

Leef nu de vragen.

Misschien zul je dan geleidelijk,

zonder het te merken,

jezelf, ooit op een dag,

in het antwoord terugvinden.Rainer Maria Rilke

Zien

Alleen met het hart kan men goed zien;

wat wezenlijk is, is onzichtbaar voor het oog.Uit: "De kleine Prins"  -  Antoine de Saint-Exupéry

Op zoek

Zuiver van hart, trekken we, lerend, de wereld door

en raken in de ban van alles om ons heen.

Je bent steeds ergens naar op zoek,

maar het ontgaat je

dat je dat wat je zoekt al bent.Rumi